קורס אמבדד – RB19-00 מבוא למיקרובקרים – תכנות ואלקטרוניקה סביבת ארדואינו

קורס אמבדד – RB19-00 מבוא למיקרובקרים – תכנות ואלקטרוניקה סביבת ארדואינו

דף  ראשי לקורס  – מכיל קישורים , חומר קורס  , תרגילים ופתרונות .

  1. קישור :  לדף פרוייקטים לדוגמא
  2. התקנת סביבת עבודה אדואינו  ESP32  : התקנה והרצה esp32

שיעור 1 : הרצאה 1 – מבוא למיקרובקר סביבת ארדואינו

תרגול בית  1 : תרגול 1 – קורס אמבדד : rb19-01 בית  ופתרון


 

שיעור 2 : הרצאה 2 : משתנים , מחרוזות משפטי תנאי , שימוש בסרבו , באזר , פוטנציומור  , קריאה  וכתיבה ליציאה סיראלית

מחלק זרם , ומתח מקבל

תרגול בית  2 :  קורס אמבדד rb19-02 תרגול + פתרון


שיעור 3 :  הרצאה 3 : קורס אמבדד RB19-03

גלאי מרחק, גלאי נפח , משפטי אמת , מערכים ולולאות

תרגול בית 3 :  תרגיל כיתה : שיעור 3 תרגול + פתרון

 


שיעור : הרצאה 4 :הרצאה קורס אמבדד RB19-04

קורס אמבדד  RB19-04 תרגיל + פתרון

 


שיעור : הרצאה 5 : קורס אמבדד RB19-05

תרגיל כיתה חזרה על חומר הרצאה 1-4 הרצאה מבוא ל WIFI


שיעור : הרצאה 6 : קורס אמבדד RB19-06

 


 

שיעור : הרצאה 7 : הרצאה + תרגיל כיתה RB19-07


 

שיעור : הרצאה 8 : הרצאה + תרגיל כיתה RB19-07

 

כתיבת תגובה