HIKVISTION התקנה מצלמה שלבים

HIKVISTION התקנה מצלמה שלבים

  1. יש להתקין את התוכנה

2.יש לחבר את מצלמה לרשת דרך ה SWITCH POE  או ROUTER – התונה אמורה לזהות אותה אוטמתית

 

יש לסמן את המצלצמה ואז לבצע אקטיבציה – שזה קבעית סיסמא

 

 

 

 

 

 

 

כתיבת תגובה