You are currently viewing ארדואינו  – מד מרחק אולטראסוניק – איך לחבר ?
רובוטורניקס חיישן מרחק אולטאסוני

ארדואינו  – מד מרחק אולטראסוניק – איך לחבר ?

ארדואינו  – מד מרחק אולטראסוניק – איך לחבר ? ואיך הוא עבוד בכלל ?

החיישן יוצר פולטס בתדר מאוד גבוה אשר נקרא פולס  ,  כאשר הקול פוגע  באובייקט  למשל "קיר" חוזר הקול חזרה לחיישן

הזמן שלוקח לקול לחזור  לחלק ל 2  זה מחושב לפי משוואת מיהרות כפול זמן שווה דרך  כלומר דרך = מרחק .

מאחר  שהחיישן "שומע " מתי גל הקול חוזר  , את הזמן נחלק בשתים – כי הוא גם הלך וגם חזר .

צריך לזכור שהמיקרו מעבד עובד במיהרות של מליוני פעולות השניה והוא מסוגל לחשב את הזמן  בחלקקי מיליונית השניה .

אם הזמן שלקוח לקול לעבור הינו 343.3 M/S  ולכן

מיהרות הקול ב טמפרטורה 20 מעלות צלצזיות באויר הינה שהיא 343 מטר לשניה  .

1 מטר יש 100 ס"מ כלומר בשניה 1 גל הקול עובר 34,300 ס"מ לשניה

באללפית השניה (מילי שניה )    גל הקול יעבור 34.3 ס"מ מילישניה

 

 

 

 

 

כתיבת תגובה