You are currently viewing תיכנון מעגל אלקטורני , כרטיס אלקטורני PCB
עריכת מעגל אלקטרוני , כרטיס אלקטורני

תיכנון מעגל אלקטורני , כרטיס אלקטורני PCB

רובוטרוניקס מפתחת ומייצרת מעגלים אלקטורנים – למיקרובקר , מיקרומעבד מערות רדיו RF ועוד

בסרטון זה נעסוק בתכנון מעגל אלקטורני  ונילמד למעשה מה זה אדמה –  GROUND WIRE במעגל אלקטורני.

עריכת מעגל אלקטרוני
עריכת מעגל אלקטרוני , כרטיס אלקטורני

איך למעשה פיתוח מעגל אלקטורני  שיש RETURN PATH של אדמה . איזה דרישות יש לעמוד שיהיה הפקש פוטנצאילים נכון בין רכיב לבין ה GND . למרות שחיבור לאדמה פיזית זה נועד לעבור את ה EMI הרי שפיתוח מעגל אלקטרני ב PCB ניגרשים ישובים ותכנון שונים לגמרי . לכן חיבור לאמדה זה לצרכי ביטחון בלבד ולא פותר את הבעיה של האדמה באדמה , גם שיש מיסוך מתכת SHEILD עדיין נועד לבליעת רעשים ולא פותר את בעיית האדמה במעגל עצמו כאדמה טובה אלא נועד לפתור את עניין הביטחות ומבחן ה EMI ולכן זה לא יעזור להפוך את האדמה ל zero voltage  אדמה במעגל אלקטרוני אינה אדמה של 0 . ובשביל לגרום לה להיות zero voltage נידרוש עוד כמה דברים בתיכנון

כתיבת תגובה