You are currently viewing רובוטיקה בבית ספר  : קורס RS05 מבוא לפייתון ושפת תכנות לרובוטיקה – רובוטיקס בלוקס

רובוטיקה בבית ספר : קורס RS05 מבוא לפייתון ושפת תכנות לרובוטיקה – רובוטיקס בלוקס

לימוד רובוטיקה בתי ספר רובוטיקס בלוקס
לימוד רובוטיקה בתי ספר רובוטיקס בלוקס

בשיעור זה נלמד להפעיל מנוע רובוטי בשם סרבו

בשיעור הבא  נילמד על זרוע רובותית ונתכנת אותה

  1. הפעל את התוכנית הבאה  https://wokwi.com/projects/364657119873076225

1.1 שנה את קוד הותכנית לזוויות  0 , 30 , 60 , 90  מעלות

1.2  מה תפקיד הפקודה 

1.3 שנה את הפקודה של שינה ל 15 שניות

 

2.בנה תוכנה שתזיז את מנוע הסרבו הורובטי על ידי משתנים

2.1

2.3 הפעל את התוכנה https://wokwi.com/projects/364658132388574209

 

 

3.הפעל את התוכנה הבאה :  https://wokwi.com/projects/354167148568212481  בתוכנה זאת הוספנו לiלאה FOR

,

3.1. מה עושה התוכנה ?

3.2 הוסף לד בצבע ירוק למיקרו בקר – שידלק בזמן התכונה  לפין  מספר 2 – ראה שיעור  RS02 להסבר

3.3 כבה לד בפין 2 בסיום התכונה

 

https://wokwi.com/projects/365297917394963457

 

4.שיעורי בית

4.1 הוסף לד בצבע אדום

4.2 תכנת את הלד שיהיה במצב כבוי בתחילת התוכנה ומצב דלקו   בסיום התכונה .

 

 

 

 

כתיבת תגובה