קורס יסודות בינה מלאוכתית – תרגיל RB23-07t

קורס יסודות בינה מלאוכתית – תרגיל RB23-07t1 – בינה מלאכותית YOLO

 

תרגיל כיתה נתרגל שימוש בבינה מלאוכתית בסביבת פיתוח colab בעזרת בינה מלאכותית YOLO

 

 

 

1. תרגיל כיתה בנה תוכנה עם בינהמלאכותית מסוג YOLO8 שיודעת לזהות רכבים בכביש


חומר לתרגיל  – כתובת תמונה

https://robotronix.co.il/wp-content/uploads/2024/06/image-12.png

https://robotronix.co.il/wp-content/uploads/2024/06/image-13.png


2. ספור את כמות הרכבים בכביש

2.1 אם כמות הרכבים גדולה מ 10 כתוב high traffic

2.2 אם קטנה כתוב Low Traffic

פתרון :

https://colab.research.google.com/drive/1MDW3dee8TcuBmZLjbJohHhyUJopvi-HP?usp=sharing

  1. נכנס ל גימייל ומשם ל colab
  2. נתקין סביבת עבודה :

  3.  

  4.  
  5. מספר רכבים

https://colab.research.google.com/drive/1MDW3dee8TcuBmZLjbJohHhyUJopvi-HP?usp=sharing

6.נכתוב  קוד בעזרת בינה מלאוכתית CHATGPT כמה מכוניות יש בכביש

 

 

 


תרגיל 2 זיהוי  דברים בשמים

https://colab.research.google.com/drive/1NSUIreJljQ5Y2ZuBtHPk-Z_jQKPaK-LO?usp=sharing

 

כתיבת תגובה