קורס אמבדד – RB19-07 מבוא למיקרובקרים – תרגיל 07C

קורס אמבדד – RB19-07 מבוא למיקרובקרים – תרגיל 07C עבודה עם ערכת הפיתוח

 

תזכורת 

 

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

 

תרגיל 1  – תרגול ערכת פיתוח –  תרגיל מבוא 

1.חבר את הערכת הפיתוח – ובדוק איזה COM הערכה מחוברת  ?

2.חבר לד כם נגד לפין מספר 2 הלק וכבה את הפני כל 1500 מילי שניה

3. כאשר הלד דולק , כתוב ליציאה הסיראלית LED ON

4. כאשר הלד fcuh  , כתוב ליציאה הסיראלית LED OFF


 

נתונה התוכנה הבאה :

 1. תרגיל 2 : תרגול  שגיעות בתוכנה  –  תרגיל חובה 

1.1 https://wokwi.com/projects/392238821747400705

תקן את כל השגיעות בתוכנה


 

תרגיל 3  – תרגול ערכת פיתוח –  תרגיל עבודה עם מקלדת וטרמינל 

 

https://wokwi.com/projects/392238404551460865

1 חברת בערכת הפיתוח כמו בתוכנה בסימלטור

1.1 שנהבתוכנה  אם המשתמש מקליד את ה w10 התוכנה משקה ל 10 שניות ועוצרת הלדק לד בהתאם

1.1 שנהבתוכנה  אם המשתמש מקליד את ה w15  התוכנה משקה ל 15  שניות ועוצרת הלדק לד בהתאם

 

תרגיל 4  – תרגול ערכת פיתוח –  תרגיל עבודה עם מקלדת וטרמינל 

 1. חבר סרבו למערכת  – התקן את ספריית הסרבו הרלוונטית
 2. קלוט פקודה מהכניסה הסיראלית gate=on אשר פותחת את השער – מזיז סרבו ל 180 מעלות
 3. קלוט פקודה מהכניסה הסיראלית gate=off אשר פותחת את השער – מזיז סרבו ל 0 מעלות
 4. בזמן הפתיחה על הלד להבהב כל 100 מילי שניה : רמז השתמש בלולאה מ 0 עד 180 כל 10 מעלות להדליק ולכבות לד

תרגיל 5  – תרגול ערכת פיתוח –  תרגיל עבודה עם מקלדת וטרמינל  סרבו

 1. חבר סרבו למערכת והתקן את הספריה המתאימה

 1. קלוט פקודה מהכניסה הסיראלית gate=on אשר פותחת את השער – מזיז סרבו ל 180 מעלות
 2. קלוט פקודה מהכניסה הסיראלית gate=off אשר פותחת את השער – מזיז סרבו ל 0 מעלות
 3. בזמן הפתיחה או הסגירה  על הלד להבהב כל 100 מילי שניה : רמז השתמש בלולאה מ 0 עד 180 כל 10 מעלות להדליק ולכבות לד

 

תרגיל 6  – תרגול ערכת פיתוח –תרגיל עבודה עם מקלדת וטרמינל  סרבו מסך OLED

 1. המשך את תרגיל 5 והוסף מסך ל I2C – התקן את המסך עם הדרייברים
 2. כשא הבהליך פתעיחה  נכתב על המסך OPENNING ….
 3. כאשר המסך סגור  GATE OPEN
 4. כאשר המסך סגור CLOSE

 

תרגיל 7  – תרגול ערכת פיתוח –תרגיל עבודה עם מקלדת וטרמינל  קריאה אנלוגית וסרבו

 1. המשך את תרגיל 5 והוסף מסך ל I2C – התקן את המסך עם הדרייברים
 2. בנה תרוכנה שוקראת את ערך הפוטנציומטר –  ומזיזה א הסרבו בהתאם
 3. בכל פעם הסרבו זז הזווית נכתב למסך OLED ולסייראל

 

 תרגיל 8 : חבר קומפס מצפן דיגיטאלי 

 

 

 

 

כתיבת תגובה