קורס אמבדד – RB19-07 מבוא למיקרובקרים – מבוא לתקשורת נתונים 3 – עולם ה IOT

קורס אמבדד – RB19-07 מבוא למיקרובקרים – מבוא לתקשורת נתונים 2 – עולם ה IOT

עבודה עם I2C  , תרגול התקנת ספריות וספקיות שונות מאותו רכיב

שימו לב 

SCL —  PIN 22

SDA  — PIN 22


שימוש במגנומטר  “מצפן” למערכות תעופה

1.1 התקן את הספריה :

1.2 צרובו את התוכנה  , שימו לב לקצב שידור 9600 בקוד ,

1.3. הפעל ללא מגנט ושנה כיוון רכיב ידנית

1.4 קרבו מגנט וראו שינויים

 

 


1.5 הפעל את התוכנה הבאה לקבלת כיוון של מצפן – מצפן טיסה 

 

 


 

1.6 שימוש באזימוט

In compass navigation, azimuth refers to the horizontal angle measured clockwise from a reference direction, typically true north, to a specific point or object. It is used to determine the direction or bearing of an object or destination relative to the observer’s position.

The azimuth is measured in degrees, with 0° representing the reference direction (e.g., true north) and increasing clockwise up to 360°, forming a complete circle. For example, an azimuth of 90° would correspond to due east, 180° to due south, and 270° to due west.

When using a compass, the azimuth is typically read by aligning the compass needle or dial with the magnetic north and then noting the degree marking on the compass housing or bezel. This reading indicates the azimuth or bearing of the observed object or desired direction.

It’s important to note that there are different types of azimuths, such as magnetic azimuth (relative to magnetic north), true azimuth (relative to true north), and grid azimuth (relative to grid north, which is used in military maps). The type of azimuth used depends on the reference direction chosen and the purpose of the navigation.

1.6.1 הפעל את תוכנת האזימוט

 

 


מסך oled 0.96

 

 


2.0 .מסך OLED 0.96 התקן את הספריה כמו ב WOKI

2.1 כתוב למסך I LOVE A.I

 

 

 

 

2.01 .מסך OLED 1.3 

 

נתרגל חיבור מסך OLED מסוג 1.3 אינצ – שימו לב זה לא מסך 0.96 שתורגל בסימלטור לכן נתקין לו ספריות שיודעות להתאים לו

2.1 נוסיף את הספריה

1.2 Adafruit_SH110X  לחצו על INSTALL

2.3 ואת הספריה  Adafruit_GFX לחצו על INSTALL

2.4 נפעיל את קוד התוכנה

 


1.5 דוגמאות

 

1.5  דוגמאות

 


2.הצגה של ראדאר RADAR 1.3 – המשך מערכות תעופתיות

 


 

3. מנוע צעד – תרגיל לימוד עצמי  בכיתה (פנה למרצה אם יש קושי)

היכנס לקישור הבא : הפעל את הרכיב

3.1 המנוע הינו 28BYJ-48 Stepper Motor

3.2  ULN2003 motor driver

 

 

 

כתיבת תגובה