פיתוח esp32

פיתוח אמבדד ESP32
פיתוח אמבדד ESP32

רובוטורניקס מפתחת ומייצרת מעגלים מבוססי ESP32 בסביבות הבאות , לפיתוח ב ESP32 חומרה או \ ותוכנה נא ליצור קשר 

ניראה דוגמא פשוטה מאוד – FREERTOS בשפת C עבור ESP32

#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/uart.h"

/**
* This is an example which echos any data it receives on UART1 back to the sender,
* with hardware flow control turned off. It does not use UART driver event queue.
*
* – Port: UART1
* – Receive (Rx) buffer: on
* – Transmit (Tx) buffer: off
* – Flow control: off
* – Event queue: off
* – Pin assignment: see defines below
*/

#define ECHO_TEST_TXD (GPIO_NUM_17)
#define ECHO_TEST_RXD (GPIO_NUM_16)
#define ECHO_TEST_RTS (UART_PIN_NO_CHANGE)
#define ECHO_TEST_CTS (UART_PIN_NO_CHANGE)

#define BUF_SIZE (1024)

static void echo_task()
{
/* Configure parameters of an UART driver,
* communication pins and install the driver */
uart_config_t uart_config = {
.baud_rate = 115200,
.data_bits = UART_DATA_8_BITS,
.parity = UART_PARITY_DISABLE,
.stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
.flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE
};
uart_param_config(UART_NUM_2, &uart_config);
uart_set_pin(UART_NUM_2, ECHO_TEST_TXD, ECHO_TEST_RXD, ECHO_TEST_RTS, ECHO_TEST_CTS);
uart_driver_install(UART_NUM_2, BUF_SIZE * 2, 0, 0, NULL, 0);

// Configure a temporary buffer for the incoming data
uint8_t *data = (uint8_t *) malloc(BUF_SIZE);

while (1) {
// Read data from the UART
int len = uart_read_bytes(UART_NUM_2, data, BUF_SIZE, 20 / portTICK_RATE_MS);
// Write data back to the UART
uart_write_bytes(UART_NUM_2, (const char *) data, len);
}
}

void app_main()
{
xTaskCreate(echo_task, "uart_echo_task", 1024, NULL, 10, NULL);
}

 

פיתוח ESP32 סביבית C

פיתוח ESP32 סביבת FREERTOS

פיתוח ESP32 סביבת ארדואינו

במעל זה נתשתמש ב לוח ESP32

עבור מייקרים והוביסטים סביבת ארדואינו מעולה

איך אפשר להתקין את סביבית ESP32 בסביבת ארדואינו שהיא הסביבה המוגבלת אך הפשוטה ביותר .

 

קישורים חשובים

https://create.arduino.cc/projecthub/noah_arduino/using-esp32-cam-with-arduino-b4f12c

פיתוח אדואינו   עזרים  ומידע לפיתוח ארדואינו

לימוד ארדואינו  מידע וקורסים ללימוד אדואינו

כתיבת תגובה