פיתוח ESP32 : INMP441 I2S microphone

// Connections to INMP441 I2S microphone
#define I2S_WS 15
#define I2S_SD 32
#define I2S_SCK 14

 

 

 

כתיבת תגובה