פיתוח רחפן רובוטי : בקרי טיסה – ובקרי טיסה רובוטים

Betaflight – פיתוח רחפן רובוטי : בקרי טיסה

מתאים מאוד לרחפני מירוץ אנושית פחות לרובוטיקה – אניתן לחבר בקר משלים או  להכניס קוד לתוך הקוד הקיים פחות ממולץ

נשווה  את כל הבקרים – INAV מנצח בנוחות ושימוש לרובוטיקה פחות מתאים לרייסירים

INAV יש את המוד ANGLE מוד שמתאים למטיסים חדשים

התקנה של INAV

 

 

 

תכנות קל מתוך INAV  logic condition

פרוטקול טיסה PWM, PPM, SBUS, CRSF, MAVLINK, SmartPort

Pixhawk and Communicating via MAVLink

בקר – מרחק שמוסיפים ל INAV

כתיבת תגובה