פיתוח מערכות תקשורות : דוגמא PYTHON to esp32 udp

 

קוד שולח בפייתון

שליחת הודעה ניסוי מוקלטת בצורה פשוטה  מ ESP32