You are currently viewing ניטור מים \ מערכת ניטור מים רובוטית
ניטור מים מאגר

ניטור מים \ מערכת ניטור מים רובוטית

ניטור מים  – רובוטרוניקס מפתחת מערכות ניטור בזמן אמת בינהם מערכות ניטור אויר , ניטור מים .

ניטור מים מאגר
ניטור מים מאגר

מערכת ניטור מים של רובוטרוניקס מבוססת על סידרת חיישנים אלקטורוכימים ואלקטרואופטים . אשר משודרים למערכת הבקרה בזמן אמת

מערכת ניטור המים מבוססת על חישנים בזמן אמת אשר עשויים לנטר זיהום מתפרץ בים , במים מתוקים , נהרות מקווה מים ומאגרי מים  קטנים עד גדולים

המידע מנטור ומשודר בזמן אמת  דרך משדר לוויני , משדר סלולארי , משדר למרחקים גדולים כגון משדר לורה 5 עד 15 ק"מ בהעדר סלולאר , או משדרים לטווח קצר  1-5 ק"מ

כיצד בפעול מתבצע ניטור מים

ניטור מים
ניטור מים

השלב הראשון בניטור מים הינו דיגום רובוטי ,  מערכת רובוטית שואבת מים לפי  העומק  שהוגדר  מראש , ניתן לשאוב את המים בעומקים שונים  , לאחר זה מתפצלת הדגימה למספר מבחנות לדיגום בטכנלוגיות שונות

  1. בדיקת מים  פיסקאלית– פה יהיה דיגום וניטור מים פיסקאלי המערכת תבדקו את איכות המים באופן פאסיבי בדיקות אלו יכללו בדיקת עכירות מים  באורכי גל שונים , בדיקת מוליכות מים , בדיקת PH המים  , בדיקת צבע המים , בדיקת צמיגות המים   ואחידות המים .
  2. בדיקת מים כימית \ בדיקת מים אלקטרוכימית הבדיקה היא אקטיבית למערכת מוכנסים ריאגנטים ואינדקטורים שונים ליזיהוי יוני וחומרים שונים במים בדיקה אלקטרואופטית  מזהה בעזרת האינדקטורים והראגנטים הרלוונטים מזהה את סוג , וריכוז המזהם במים .
  3. בדיקה ביוסנסור – זהוי בדיקה חדשנית שמטרת לזהות פטגונים  ומזהמים ביולוגים שונים – אלו מתבצעות על ידי ביוסנסורים ואלקטרואינזימים

 

 

 

כתיבת תגובה