You are currently viewing ניטור מים – ובינה מלאכותית
ניטור מים נהר

ניטור מים – ובינה מלאכותית

ניטור מים נהר
ניטור מים נהר

רובוטרוניקס מפתחת מערכת ניטור מים ובקרה מרחוק הנעזרת גם בבינה מלאכותית

ניטור מים – ובינה מלאכותית  הינו חוד החנית במערכות ניטור מים ומבקרה בזמן אמת .

בניגוד לתוכנה קלאסית בו מוגדרים ערכים מוחלטים של התפרצות זיהום כימי , מכני או בקטריולוגי , במערכות ניטור מים מבוססי בינה מלאכותית יודעת לעשות מספר דברים

  1. ראיה רחבה ומקבלית  – יכולת להתסכל וללמוד ולהתקריאה בזמן אמרת על מספר רחב מאוד של מדדים וניתוח הנתונים .
  2. למידה ממקרי קצה  – בניגוד מתוכנה קלאסית לבינה מלאכותית יש יכוללת ללמוד ממקרה  למקרה כך שדיגום מים זמניח שמגלה התחלה של זיהום נילמד ונירשם במערכת .
  3. קשרים בין מקורות מים ואיזורי מפעלים מזהים ויכולת פרדיקציה – בניגוד לתוכנה הקלאסית גם פה בינה מלאכותית יודעת  להסתכל בצורה רב מימדית ללמוד ולנבא ואיך להתריע על זיהום לפני שזה בכל מתרחש .

 

כתיבת תגובה