You are currently viewing מיקר-בקר מיתוג AC על ידי מיקר-בקר
קורס אמבדד

מיקר-בקר מיתוג AC על ידי מיקר-בקר

רובוטרוניקס – מפתחת ומייצרת מעגלים וכרטיסים אלקטרונים מבוססות STM32 ESP32 ועוד

מיקר-בקר מיתוג AC על ידי מיקר-בקר

למתג זרם AC בצורה מדוייקת אינה משימה טריויאלית ויש להבין את לעומק איך לעשות זאת נכון.

כמו בתיזמורת ערבה לאוזן , כך על  מיקר-בקר לנצח על הרכיבים השונים .

1.לטריק או חוד החנית של המעגל יעשה על ידי ZERO CROSS VOLTAGE , כאשר זרם ה AC יעבור קוטביות  חיובי לשלילי או משלילי לחיובי הוא יעבוד דרך האפס , בנוקדה זאת בדיוק רכיב יעודי ייצר למיקרו-בקר פולס של שזרם ה AC נימצא עכשיו ב 0.

2.עכשיו שהמיקרו בקר יודע שהוא נמצא בנקודת ה 0 הוא יכול להחליט האם מיד לפתוח את הטרייאק או להמתין מעט או כלל .

3. אם מיקר-בקר לא ימתין כלל הרי נקבל הספק מלא .

אם המיקרו בקר ימתן מספר מיקרו שניות הרי נקבל הספק חלקי עד סגירה מלאה ללא שום הספק על העומס .

 

 

כתיבת תגובה