You are currently viewing מה זה ספקטרום אנלייזר ?
ספקטרום אנלייזר

מה זה ספקטרום אנלייזר ?

מה זה ספקטרום אנלייזר ?

ספקטרום אנלייזר – מאשר  לראות התדרים מקילו הרצים לגיגה הרצים

בנגוד לניתוח רגיל של מתח זרם  התנגדות והספק , ספקטרום אנלייזר  מציג את התדרים  ב מעגל אלקטרוני

ספקטרום אנלייזר

ספקטרום אנלייזר  – הינו מכשיר חשוב מאוד לבדיקה ומאשר ניתוח מעמיק  של מעגל אלקטרוני . כאשר מתכננים כרטיס אלקטורני  נידרש הרבה פעמים לבדוק האם התיכנון התיאורטי אכן פעול במציאות במעגל שיוצר בפועל – ספקטרום אנלייזר הינו המכשיר שיאפשר לקבל דיאגנוסטיקה .

כיום יש מכשרי ספקטורים אנלייזר  בחלק מתוכנות הסימולציה של סימולציה של כרטיס אלקטרוני וניתן לבחון בצורה מקורבת את המגעל את הפילטרים , את הרשת  .

 

שימוש במחולל אותות מעגל אלקטרוני וספקטרום אנלייזר 

לספקטרום אנלייזר יש מכשיר מקביל שעובדים אותו שהוא מחולל אותות כגון SIGNAL GENERATOR

SIGNAL GENERATOR יותר אותות בתד או מתד עד תדר בסוגי גל שנגדיר וממתח עד מתח אותות אילו מוזרמים  ל כרטיס אלקטרוני  , את ה כרטיס האלקטורני  נחבר לספקטרום אנלייזר – בכך נוכל לראות איך תדר קבוע או משתנה  שיוצא מחולל התדרים משתנה בתוך המעגל –> את הפלט – ניראה ב ספקטרום אנלייזר

שימוש  ומבנה בספקטרום אנלייזר – חומר תיאורטי

 

כתיבת תגובה