לימוד פייתון : בניית רשת נוירונים – פשוטה עם Neural Network with TensorFlow 2.0 in Google Colab

לימוד פייתון : בניית רשת נוירונים – פשוטה עם Neural Network with TensorFlow 2.0 in Google Colab

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yn27il27g5s

כתיבת תגובה