לימוד ארדואינו : תרגול 5 , קורס C506 הרצאה 7

לימוד ארדואינו : תרגול 5 , קורס C506 הרצאה 7

  1. אנא כתוב טבלאות אמת לפי משתנה A ,B עבור  AND , OR , NOT
  2. נכון התרגלים הלוגים הבאים מה יהיה הערכך הסופי A=1 , B=0 C=1  D=0

2.1  A and B

2.2 A NOT B

2.3  NOT A AND NOT D

2.4  NOT (D) or C AND NOT (B)

2.5  (A OR B) AND (NOT D AND A)

3.נתונה מערכת פיזיקאלית הבאה עם המשתנים הבאים נא לרשום את ערך הביטו הלוג  1  או  0

3,1 if  (  (t>5) &&  (h>68 )

3,2 if  (t>=38 )

3,2 if ( t>28 ) && (t<37).

3,3 if  !(t>=38 ) ||  (h<55)

3,4 if ( h>72)  && (h<85)

3,5 if (t<4) && (h>72)

כאשר :

t=-10  h=72

t=29 h=73

t=28 h= 42

t=-10  h=40

 

4 כתוב מפשטי תנאי   עובר הסאיפים הבאים

4.1 אם A גדול מ B

4.2 אם A =1

4.3 אם טמפרטורה גדול מ 23 , לחות קטנה מ 78 השתמש באותיות T H

4.4 אם מהירות מנוע גדולה מ 3570 ולחלחץ שמן גדול מ 7 השתנש באותיות  M P

 

 

 

 

 

 

 

 

כתיבת תגובה