לימוד ארדואינו : תרגול 1 , קורס C506

לימוד ארדואינו : תרגול 2 – חזרה  , קורס C506 עבור הרצאה 1,2,3

1. נא לרשום פלט או קלט

1.1 צפצה של רכב

1.2 שלט שירותים תפוסים

1.3 כספומט הקלדת קוד

1.4 כספומט  יציאת הכסף

1.5 כספומט מסך מחשב

1.6 עכבר מחשב

1.7 ידית הילוכים של רכב

1.8 הגה של מטוס קרב

1.9 לחצן  מצוקה

1.10. צופר אזעקה

 

2. בנה תוכנית בשפת סי בסביבת ארדואינו  בעלת 3 משתנים A , B,C מטיפוס FLOAT

התוכנה מחשבת את סכום 3 הספרים לתוך משתנה TOTAL ובודקת את ערך משתנה TOTAL

2.1 אם הערך גדול מ 100 התוכנה מדליקה לד אדום בפין 12

2.2 אם הערך  קטן מ 100  התכונה מדליקה לד ירוק בפין 13

2.3 אם התוכנה שווה ל 100 התכונה מדליקה לד צהוב בפין 11

 

3.כתוב תוכנה בשפת סי   בעלת שתי משתנים A,B מטיפוס INT ומשתנה מסוג MOTOR

3.1 אם  A<B אז מצביה התוכנה לתוך משתנה MOTOR  10 וכותבת הודעה למשתמש "MOTOR 10"

3.2 אם  A=B אז מצביה התוכנה לתוך משתנה MOTOR  0 וכותבת הודעה למשתמש "MOTOR balance"

3.2 אם  A>B אז מצביה התוכנה לתוך משתנה MOTOR  -10 וכותבת הודעה למשתמש "MOTOR -10"

 

4.כתוב תוכנה בשפת סי   אשר יוצרת היבהוב שני לדים (1000 מילי שניה זה שניה אחת  )

4.1 לד ירוק דלוק 100 מלישניה וכבוי 1000 מילי שניה

4.2 לד אדום דלוק 1000 מילישניה וכבוי 1000 מילישניה

 

5.מדוע נידרש לחבר נגד בהדלקת לד  ?

6. בבטריה בעלת הדלק + והדלק  –  זורם  הזרם בבטריה ב12 וולט  ?

7.מה המתח ב יציאת הבטירה 12 וולט  ?

8. מה המתח בנקודת כניסת הבטירה 0 וולט ?

 

10 צפה בסרטון הבא והשב

10.1 מה עושה התכונית

10.2 באיזה פין הוגדר הלד

10.3 ביאזה פין הוגדר הכפתור

10.4 כתוב תוכנית זהה בעצמך על פי הסרטון

11 – הרצ את התכונת הבאה

11.1 מתי יודפס HELLO

11.2 מתי יודפס WORD

 

12 בתוכנית הבאה יש שימוש ב במשפט SWITCH חומר שלא נילמד

12.1 מה עושה התוכנית הסבר כל שורה במספר מילים

 

 

 

 

כתיבת תגובה