למידת מכונה – Support Vector Machines

Support Vector Machines הינו עוד שיטה בתחום למידה  מכונה – בינה מלאכותית

אשר מתאים לבעיות מספר מימדים בוא כל מידע מיוצג מסוג של ווקטור . אלו מובדלות עלידי היפרמשטחים , היפרפלאן

 

 

כתיבת תגובה