RS-485 \ מודבס

מה זה 485RS-485 \ מודבס ?

רכיב אלקטורני אשר נועד להעיבר מידע  בצורה קווית בין מיקרובקר \ מיקרומעבד כרטיס אלקטורני למקחרים גדולים בין 0 ל 1200 מטר .

יתרונות  הרכיב 485 מעבר ליכולת שלו להעביר למרחקים גדולים הם

1.אפשרות לחבר מספר רכבים על הבס המשתוף  – וחיסחון בחוטים

2. חסינות רעשים – שיטת העברת מידע  ב 485 הינה שהמידע מעובר בצורה שללית וחיובית במקביל  כך שרעשים  מסוננים יחסית בקלות .

3. חיבור קל למיקרובקר : מאוד קל  לבנות רשת של RS-485 כי החיבור הוא דרך TX ,RX  ולכן שקוף למיקרו מעבד ולא נידרש להפעלת תוכנות מיוחדת עבור הצורה הבססית להפעלת RS-485

 

 

מה זה מודבס ? שמוש בארדואינו במודבס

 

 

 

 

 

 

 

כתיבת תגובה