You are currently viewing ממיר מתח דיגיטלי \  ממיר מתח לוגי
ממיר מתח I2C UART

ממיר מתח דיגיטלי \ ממיר מתח לוגי

ממיר מתח לוגי \ ממיר מתח דיגיטלי הינו  רכיב או מעגל אלקטורני אשר יודע להמיר אותו ממתח נמוך  למשל 3.3 וולט למתח גבוה יותר למשל 5 וולט.

ממיר מתח I2C UART
ממיר מתח I2C UART

שימוש קלאסי לממיר מתח במיקרובקר הינו  היא בהתמאת סנסור או רכיב דיגיטאלי  שעובד ב 3.3 וולט למתח 5 וולט. ללא שימוש בממיר מתח יתכן הרכיבים ישרפו או לא יעבדו כלל או חלקית .

לכן אם יש לכם רכיב דיגיטאלי כגון BLE שעובד ב 3.3 וולט ואתם רוצים לחבר אותו לארדואינו אונו למשל שעובד ב 5 וולט – נכון לחבר בינהם ממיר מתח דיגיטלי

 

ממיר מתח \ ממיר דיגיטאלי
ממיר מתח \ ממיר דיגיטאלי

דוגמאנות לשימוש קלאסי :

ממיר UART לארדואינו

ממיר כניסת I2C

ממיר SPI

כאשר עושים תיכנון של כרטיס אלקטורני יש לקחת בחשבון התאמת מתצחים לרכיבים הפריפארילים השונים כגון חיישנים \  פקדים \ מסכים \ רכיבי תקשרות חלקם עובדים במתח 3.3 וולט וחלקם אף ב 1.8 , 1.5 ואף 1.2 וולט

סרטון קצר  – רקע תיאורטי להמרת מתחים

 

 

 

 

כתיבת תגובה