yolo5 : פיתוח בינה מלאכותית – זיהוי פנים – ישנוניות

yolo5 : פיתוח בינה מלאכותית – זיהוי פנים – ישנוניות

פיתוח בינה מלאוכתית –  ישנוניים. בסרטון הזה אנחנו הולכים לעשות בדיוק את זה באמצעות מודל זיהוי אובייקטים של לקוחות מכוונן עדין המופעל על ידי YOLO ו-PyTorch!

בסרטון זה תלמדו כיצד:
1. התקן את Ultralytics YOLOv5
2. זיהוי אובייקטים מתמונות
3. זיהוי אובייקטים מסרטונים שהוקלטו מראש
4. זיהוי אובייקטים בזמן אמת באמצעות OpenCV
5. כוונון עדין של מודל נמנום באמצעות YOLOv5 ו- PyTorch
6. בצע זיהוי נמנום בזמן אמת

 

כתיבת תגובה