RB10 : שיעור -018 זרוע רבוטית

פיתוח זרוע רובוטית

 ROBOT GRIPPER 

 

 

רובוט גירפר

 

 

  1. כיצג הזרוע הרובטית יודעת שתפסה חלק  ?

 

התפסן – הגירפר

 

 

 

 

 

כדי לזהות מתי כפתור התפסה של המחזיק הרובוטי מחזיק את אובייקט היעד ולעצור את מנוע הסרו, ניתן להשתמש בטכניקות חיישן שונות ומנגנוני משוב. הנה גישה כללית להשגת המטרה:

1. עיצוב המחזיק: ודא כי למחזיק הרובוטי יש מנגנון או אצבעות שמאפשרים לו לאחוז באובייקט היעד באופן מוצק. המחזיק צריך לספק כוח מספיק ויציבות באחיזה.

2. חיישן כוח/טורק: שלב חיישן כוח או טורק למכניקה של המחזיק. החיישן יזהה את הכוח שהמחזיק משפיע על אובייקט היעד.

3. בקרת הסרו: חבר את מנוע הסרו למכניקה של המחזיק. יהיה עליך להשתמש במיקרו-בקר או מערכת בקרה דומה כדי לשדרג את מנוע הסרו ולקרוא נתונים מהחיישן כוח/טורק.

4. כיוונון: לפני השימוש במחזיק, יש לכוון את חיישן הכוח/טורק כדי לקבוע את הקריאות הבסיס של הכוח כאשר המחזיק ריק ואינו אוחז באובייקט.

5. זיהוי אובייקט היעד: השתמש בראיית מחשב או טכניקות חיישן אחרות כדי לזהות את האובייק

תרגיל – כיתה זרוע רובוטית 

לימוד רובוטיקה בתי ספר רובוטיקס בלוקס
לימוד רובוטיקה בתי ספר רובוטיקס בלוקס

בשיעור זה נלמד להפעיל מנוע רובוטי בשם סרבו

בשיעור הבא  נילמד על זרוע רובותית ונתכנת אותה

  1. הפעל את התוכנית הבאה  https://wokwi.com/projects/364657119873076225

1.1 שנה את קוד הותכנית לזוויות  0 , 30 , 60 , 90  מעלות

1.2  מה תפקיד הפקודה 

1.3 שנה את הפקודה של שינה ל 15 שניות

 

2.בנה תוכנה שתזיז את מנוע הסרבו הורובטי על ידי משתנים

2.1

2.3 הפעל את התוכנה https://wokwi.com/projects/364658132388574209

 

 

3.הפעל את התוכנה הבאה :  https://wokwi.com/projects/354167148568212481  בתוכנה זאת הוספנו לiלאה FOR

,

3.1. מה עושה התוכנה ?

3.2 הוסף לד בצבע ירוק למיקרו בקר – שידלק בזמן התכונה  לפין  מספר 2 – ראה שיעור  RS02 להסבר

3.3 כבה לד בפין 2 בסיום התכונה

 

https://wokwi.com/projects/365297917394963457

 

4.שיעורי בית

4.1 הוסף לד בצבע אדום

4.2 תכנת את הלד שיהיה במצב כבוי בתחילת התוכנה ומצב דלקו   בסיום התכונה .

 

 

 

 

כתיבת תגובה