I2S ESP32 – MAX98357A

I2S ESP32 – MAX98357A

I2S ESP32 – MAX98357A
I2S ESP32 - MAX98357A
I2S ESP32 – MAX98357A
I2S ESP32 – MAX98357A

הקוד פשוט

 

יצירת קובץ ניסוי בפייתון