קורס מבוא :RB106-00 ל- קורס RF ומעבדה מעשית לשימוש משדרים ו SDR ובדיקת חדירות

סילבוס קורס מבוא ל- RF \ קורס RF 

קורס מבוא ל RF הכולל לימוד  מוסגי יסוד ותרגול מתמטי  ומעבדה מעשית בשימוש בסוגי משדרים שונים , הקורס מקנה הבנה עמוקה על בדיקת חדירות אקטיבית  והעברת מידע במערכת תקשרות שונות ודרך הגנתם

קהל יעד : אנשים בעלי רקע טכני והשכלה טכנולוגית – אשר מעוניינים להרחיב את ידעתם בתחום ה RF קליטה ושידר והמוסגים המתמטיים הנילווים ומעבדה מעשית  בהפעלת משדר \ מקלט ושימוש ב SDR ווקטור אנליזר

 

 • מבוא ומושגי יסוד
  • יישור קו / רקע מתמטי
  • הגדרת רוחב סרט עבור אות ממשי ומדומה
  • מבוא לאפנון גל
  • מבוא לאנטנות
  • הספק לינארי מול לוגריתמי
 • התמודדות עם אות חלש
  • סוגי רעשים (לבן, ורוד, כחול ועוד..)
  • שגיאת קוונטיזציה
  • רעש תרמי
  • מושגי יסוד בתקשורת: SNR, Noise Figure
  • משוואת התקשורת של רייס: חישוב מאזן ערוץ ממשדר למקלט
  • משוואת המכ”ם
  • שיקולים בתכן ערוץ קליטה
  • תרגילי כיתה + תרגול עצמי
 • התמודדות עם אות חזק
  • הגדרת תחום הלינאריות של מגבר
  • חישוב / תכנון נקודת אי הלינאריות של מגבר IP3
  • הגדרת תחום דינאמי / SFDR
  • דחיסת הרגישות
  • תרגילי כיתה + תרגול עצמי
 • מושגים מתקדמים
  • מקדם הטיב: Q-Factor
  • קווי תמסורת
  • רשתות תיאום
  • מטריצות Z, מטריצות S, מטריצות ABCD
  • סוגים שונים של ארכיטקטורות קליטה: Homodyne, Super-Heterodyne ועוד
  • תרגילי כיתה + תרגול עצמי
 • תכן מסננים
  • מסננים “חלקים” – מסנני Butterworth
  • מסננים עם ניחות חד – מסנני Chebyshev
 •  מעבדה מעשית משדר מקלט
  • שידור וקליטה בסיסי   SUBGIGA והאזה ב SDR
  • התקנה , ומבוא ל SDR
  • הקלטת שידור באמצעות SDR
  • שידור הקלטה על ידי SDR
 • קליטת שידור עם והכירות עם לוונים
  • NOAA
  • CubeSats
  • GPS Satellites
  • Iridium Satellites
  • Outernet Satellites
 •   היכרות עולם המשדרים
  • משדר WIFI
  • משדר סאב גיגה
  • משדר בלוטוס קאלסי
  • משדר BLE
  • משדר סלולר
  • בדיקת אנטנות בווקטור אנלייזר
  • הנחתה  והגדלה של עוצמת שידור עלידי מתאמים חיצוניים
  • קידוד ופעינוח של גלי רדיו דרך SDR
 • מעבדה התקפית ובדיקת חדירות  במשדרים ו SDR
  • שימוש בווקטוראנילייזר
  • Signal Jamming
  • injection Attack
  • Replay Attacks
  • Sniffing and Decoding
  • Spoofing and Injection
  • Frequency Hopping Analysis
  • Wireless Reconnaissance
  • Side-Channel Attacks
  • Physical Layer Attacks
  • Wireless Network Penetration Testing

הסבר :

 1. Signal Jamming: Teach about the concepts of jamming and interference. Demonstrate how SDR can be used to transmit malicious signals that disrupt or jam legitimate wireless communications.
 2. Replay Attacks: Show how SDR can capture and replay wireless signals, such as key fobs, garage door openers, or other wireless devices. Explain the risks associated with weak or insecure wireless protocols that are susceptible to replay attacks.
 3. Sniffing and Decoding: Teach how to use SDR to capture and analyze wireless signals. Cover techniques to identify and decode various wireless protocols, such as Wi-Fi, Bluetooth, RFID, or proprietary RF protocols.
 4. Spoofing and Injection: Demonstrate how SDR can be used to spoof wireless devices by transmitting fake signals or injecting malicious payloads into legitimate wireless communications.
 5. Frequency Hopping Analysis: Explain the vulnerabilities associated with frequency hopping spread spectrum (FHSS) and how SDR can be used to analyze and attack FHSS systems.
 6. Wireless Reconnaissance: Discuss techniques for using SDR to perform wireless reconnaissance, such as identifying nearby devices, mapping networks, or determining signal strengths and vulnerabilities.
 7. Side-Channel Attacks: Highlight side-channel attacks that leverage SDR, such as power analysis or timing attacks on cryptographic devices or wireless systems.
 8. Physical Layer Attacks: Explore attacks that target vulnerabilities at the physical layer of wireless communication, such as signal manipulation, channel interference, or exploiting weaknesses in modulation schemes.
 9. Wireless Network Penetration Testing: Incorporate SDR as a tool for wireless network penetration testing. Show how SDR can be used to assess the security of Wi-Fi networks,
 10. identify weak access points, or launch attacks against wireless infrastructure.

תגי קישור :

קורס RF

מעבדה RF 

לימוד RF

קורס IOS

קורס RF SDR

כתיבת תגובה