קורס אמבדד – RB19-10 מבוא למיקרובקרים – ונושאים מתקדמים FFT – פרוייקט גמר

קורס אמבדד – RB19-10 מבוא למיקרובקרים – ונושאים מתקדמים – פרוייקט גמר

 1. המשך עבודה עם WIFI  – שרת WEB

82.81.11.141   כתובת שרת ניסוי

http://82.81.11.141/list10.php?user=1010

 


הכנת נתונים :

 

http://82.81.11.141/a1.php?user=1010&code=60&value=75


2. מנוע DC 

 דרייבר L298N

מנוע מסוג TT MOTOR


3. מנוע צעד  28BYJ-48  –   STEP MOTOR

דרייבר : uln200

 

28BYJ-48 & ULN200
28BYJ-48 & ULN200


 

 

 

 


  3.1 חיבור  מנוע צעד דרך WIFI

 


To reboot an ESP32, you can use the esp_restart() function provided by the ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework). This function restarts the ESP32 microcontroller and runs the program again from the beginning.

Here’s an example of how to perform a reboot in C++ using the ESP-IDF:

esp32 reboot


 


Fast Fourier Transform -FFT

FFT stands for “Fast Fourier Transform.” It is a widely used mathematical algorithm for efficiently computing the Discrete Fourier Transform (DFT) and its inverse. The FFT is a fundamental tool in signal processing, digital filtering, data analysis, and many other fields.

In simpler terms, the FFT is a method used to transform a time-domain signal into its frequency-domain representation. It allows us to analyze the different frequency components present in a given signal. By performing the FFT on a time-domain signal, we can obtain information about the various frequencies and their respective magnitudes that compose the signal.

 

 

 

 

esp32 QUICKFFT

ויברציות של מטוס \ כלי תעופה  או מתקן על אדמה רכב

 Arduino FFT library demo, using INMP441 Microphone and OLED display. DevkitC or other ESP32 board. Credits for original code: Radio Pliers http://radiopench.blog96.fc2.com/ My code at https://github.com/slgrobotics/Misc/

https://github.com/slgrobotics/Misc/tree/master/Arduino/Sketchbook/ESP32_AudioFFTMono

 

 

 

כתיבת תגובה