קורס אמבדד – RB19-03 מבוא למיקרובקרים – תרגיל

קורס אמבדד – RB19-03 מבוא למיקרובקרים – תרגיל

ניתן להעזרת ב ChatGPT

תרגיל 1 : גלאי מרחק כתיבה בשלבים

בנה את התוכנית לפי שלבים , בכל סאיף יש לקמפל ולהוסיף את הרכבים הנידרשים  הנח אידאליות

 1. צור פרוייקט עם מיקרו בקר esp32 , הוסף גלאי מרחק לתוכנית שמציג בתוך LOOP את המרחק , בטרמינל .
 2. הוסף לד  אדום  לפין 2 ,
 3. הוסף לד ירוק לפין 4
 4. הגדר משתנה מסוג אינטגר  int בשם DistanceTriger
 5. אם  DistanceTriger  קטן מ 20 סמ הדלק לד אדום , אחרת הלדק לד ירוק וכתוב למסך KEEP DISTANCE
 6. שמור את הפרוייקט בשם ESP32 – DITANCE SIMPLE

 

תרגיל 2 : מבוסס על תרגיל 1

 1. הוסף פונציומטר לתוכנה לפין 35
 2. השתמש בפונקציה MAP להתאמה בין 0 ל 4095 ל 0 עד 300 סמ (ראה דוגמא בהרצאה)
 3. הצב את הערך שמתקבל בפוצניוטמר  למשנה DistanceTriger
 4. הדפס למסך את DistanceTriger
 5. הרץ את התוכנה מה עושה הפוטנציומטר ?
 6. שמור את התוכנית בשם  1 ESP32 – DITANCE SIMPLE 

תרגיל 3 : פונקציות

 1. הנח אידאליות השתמש במשתנים מטיפוס עשרוני
 2. נתון הנוסחה לחישוב  p – הספק  חשמלי .   p=v*i
 3. בנה תוכנית שמקבלת פרמטרים i , v ומחזירה ערך p
 4. הדפס את ערך הספק p

תרגיל 4 : מערכים

 1. בנה תוכנה שמייצרת 7  מספרים בין  0 ל 10   בכל פעם שלוחצים על כפתור ומבצעת את הפעלות הבאות
 2. הצב את  7 המספרים האקראים שנוצרו בתוך המערך  בשם  buffer1  . הגדר כמערך גלובלי (מעל ה SETUP)
 3. חשב את ממוצא המספרים – רק  אחרי שהוצבו במערך   ?
 4. הדפס את רשימת המספרים
 5. הדפס את הממוצע .
 6. בדוק אם המספר המזל 7 נמצא ברשימה אם כן רשום Yours’s lucky number is in the list

 

 

 

 

כתיבת תגובה