קורס אמבדד – RB19-02 מבוא למיקרובקרים – תרגול + פתרון

קורס אמבדד – RB19-02 מבוא למיקרובקרים – תרגול + פתרון

פתרון יעלה בהמשך

תרגיל 1: פוטנציומטר  , לדים ומשפטי תנאי

קורס אמבדד - לימוד ארדואינו

בנה תוכנה בשפת C בסביבת ארדואינו על ידי שימוש ב https://wokwi.com  בחר במעבד ESP32

 1. חבר לפין   35  פוטנציומטר 
 2. חבר לפין מספר 2 לד אדום
 3. אם ערך הפונציומטר קטן  או שווה מ 1000 הדלק  רק אור אדום
 4. אם ערך הפונטציומטר  גדול מ 1000 וקטן מ 3000 הדלק רק  אור ירוק
 5. אם ערך הפונטציומטר   גדול או שווה  מ 3000 הדלק רק אור כחול מהבהב
 6. שלח את ערך הפווטנציומטר לטרמינל

 

תרגיל 2  – משתנים ולולאות 

 1. מה טווח הערכים של משתנה מסוג char
 2. מה טווח הערכים של משתנה של int
 3. מה טווח הערכים של משתנה float
 4. מה תפקיד unsigned עבור char  ו int
 5. בנה תוכנה שמדפיסה מ 10 עד 60 את המשנה j . בהתחלה   מדפיסה START ובסוף END
 6. שנה את קוד  התוכנה בסאיף 5 שידפס בקפיצות של 10
 7. בנה תוכנה שמדפיסה מ     50  –    עד 60  את המשתנה j .

 

תרגיל 3 – סרבו , קליטת לחצן , משפטי תנאי , ציפצוף חירום שימוש בבאזר

תוכנות עזר : https://wokwi.com/projects/348323129018286675

תוכנת עזר : https://wokwi.com/projects/367266327027947521

תוכנת עזר : https://wokwi.com/projects/367267691172942849

 1. בנה תוכנת השקייה על ידי סרבו שמשקה כל 10 שניות למשך 5 שניות , מוגדר ש 180 מעלות סרבו פתוח , 0 מעלות סרבו סגור אין השקיה ,
 2. שהסרבו פתוח ל 180 מעלות נדלק או כחול  , שמערכת ההשקיה  לא  משקה ,  האור הכחול  כבוי
 3. הגדר מצב חירום שאם נלחץ כפתור חירום בצבע אדום , נשלחת  למסך  הודעת STOP ונלדק אור אדום , ומפעיל  צפצוף על ידי באזר אין סופי עלידי  רכיב באזר

 

 

תרגיל 4 : תרגול תיקון שגיאות בתוכנה 

 1. תקן את התוכנית הבאה   https://wokwi.com/projects/367621120836528129
 2. תקןן את התכונית הבאה  https://wokwi.com/projects/367621320378458113

 


פתרון תרגיל 1 

שאלה 1

https://wokwi.com/projects/368088764239250433

 

קורס אמבדד - לימוד ארדואינו


פתרון תרגיל 3

סאיף 1- 4

סאיף 4

 

 

סאיף 5

סאיף 6

 

סאיף 7


פתרון תרגיל 3

 

 

קורס אמבדד - לימוד ארדואינו
קורס אמבדד – לימוד ארדואינו

https://wokwi.com/projects/368150523892717569

 

 

 

 


פתרון תרגיל 4

 

 

כתיבת תגובה