קורס אמבדד – 007 – RB18

קורס אמבדד – 007 – RB18

הגנות מעגלים ESD – TVS Diode

 

 

surge protection

MOV PROTECTION

 

 

 

 

 

 

Error detection method

parity : even  (זוגי) , odd (לא זוגי)

checksum

CRC – cyclic redundancy check

485 \   modbus

 

 

modbus – חובה ללמד

 

Inverter

 

 

רחפנים

 

SOLAR PANNEL

כתיבת תגובה