קורס אמבדד – 001 – RB18

קורס אמבדד – 001

מטרות :

1 .פיתוח מערכות אלקטרוניות משובצות מחשב , תרגול ושליטה בשפת C אמבדד בסביבות שונות .

2. העשרה והכרה של רכיבים אלקטורנים

3.העשרה והכרה של מיקרומעבדים שונים

4. העשרת השפה האנגלית בתחום האמבדד .

5. יכולת ניתוח  מוצרים קיימים , בלוק דיאגרם של מוצר והערכת עלות וזמן פיתוח אב טיפוס ראשוני .

6.פיתוח מערכת שלמה מבוססת אמבדד , אמבדד RF

בקורס נעסוק במספר מעבדים

 

https://www.espressif.com/

 

https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

עבודה עם 4 מגה ביית של הציפ

https://thingpulse.com/esp32-how-to-use-psram/

 

תרגיל :

https://www.mouser.co.il/

חפש :

ESP32-DevKitC-32E

ESP32-WROOM-32E

https://www.mouser.co.il/ProductDetail/356-ESP32-DEVKITC32E

https://www.digikey.com/en/products/detail/espressif-systems/ESP32-DEVKITC-32E/12091810?s=N4IgTCBcDaIKIGUAKBmMBaAIgUwG4GkBLAFwGF004QBdAXyA

 

חיפוש רכיבים אצל עשרות ספקים מובלים

https://www.findchips.com/search/STM32F103C8T6

 

קישור  לערכה:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en.pdf

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/hw-reference/esp32/get-started-devkitc.html

Pinout

 

סכמה של מיקרו בקר :

https://uglyduck.vajn.icu/STM32_Pills/BlackPill_STM32F103.svgz

מבנה של פינים

תפקיד השעות , PLL

תפקיד RTC

 

 

תוכנה רגילה בשפת C

סימולטורים ושפת C 

סימולטור :  https://wokwi.com/  arduino

סימולטור שפת C   :

https://www.onlinegdb.com/

https://www.interviewbit.com/online-c-compiler/

https://www.programiz.com/c-programming/online-compiler/

 

 

 

 

מבנה תוכנה אמבדד C  embedded’

פלט :

 

 

 

 

לימוד ארדואינו , לימוד רובוטיקה
לימוד ארדואינו , לימוד רובוטיקה

 

 

יצירת פולס מחזורי : (בין 0 ל מתח עבודה של מיקרו מעבד )

תרגיל בנה תוכנית בשפת C המייצרת את הפולס הבא

 

 

 


  delayMicroseconds();

 

pky

קלט (+פלט)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()sprintf

 

 

()dtostrf

 

תרגול שפת C וחזרה מעבר מהיר

https://www.onlinegdb.com/

תרגיל :

1.בשפת C לולאה for   עולה ויודדת

2.בשפת C לולאת WHILE

 

סרבו :

 

תכנות רמזור מעבר חציה למכוניות – ושער משמרות זהב

1.שלב ראשון נבנה רמזור  למכוניות ושער להוכלי רגל  – תוכנית פשוטה 

לתכונית יש מספר בגים ונשפר אותה בשלב השני . 

התחלת התוכנית  – מצב קמזור למכוניות ירוק – לילדים שער סגור

2.לחיצה על כפתור ירוק – פתיחה 

3.לחיצה על כפץור ירק – סגירה 

קישור לתוכנית :  https://wokwi.com/projects/348859059935380052

4. באלגוריתם התוכנה והמערכת קייים מספר בגים מה הם ?

רמז: (בדוק מה קורה אם לוחצים על הכפתור  האדום בהתחלה במקום הירוק)

תוכנה לאחר תיקון  הבאג

 

 

 

 ADC

בניית זרוע רובוטית ב  100 שקל

 

 

analogReadResolution(10);

תרגיל  כיתה

 

https://wokwi.com/projects/350073658887111251

 

ADC TO VOLTAGE

 

 

 

 

 

https://wokwi.com/projects/350074002468766290

ROBOT DOG 

 

 

דגם רובוט עם יותר הסברים  (העשרה)

 

 

בניית אב טיפוס חיפוש ומציאת רכיבים

https://www.sparkfun.com/

adafruit

Aliexpress

Learn embedded c

כתיבת תגובה