פיתוח רחפן – תכנון רחפן שלב 6 התקנת טלמטריה – Pixhawk

פיתוח רחפן – תכנון רחפן שלב 6 התקנת טלמטריה – Pixhawk

זה משדר הטלמטריה 1 נכנס לבקר טיסה , השני  מתחבר למחשב  או  RPI תחנת קרקע

 

 

 

 

חיבור GPS + מצפן שני  כבלים ניפרדים נחבר לבקר טיסה

GPS יחובר ל UART

מצפן I2C

 

 

 

כתיבת תגובה