פיתוח נורדיק , פיתוח בלוטוס , התקנת נורדיק nRF52833

פיתוח נורדיק , פיתוח בלוטוס , התקנת נורדיק nRF52833

https://www.nordicsemi.com/Products/Development-software/nRF-Connect-SDK/GetStarted#infotabs

התקנה של נורדיק

 

כתיבת תגובה