פיתוח משדרים – מחולל התדר לגל נושא ושימוש ב TCXO

 

אחד הדברים החשובים הינו מחולל תדר של גל הנושא  לזה נשתנש ב קריסטל TCXO

https://www.lcsc.com/product-detail/Temperature-Compensated-Crystal-Oscillators-TCXOs_YL-Failong-Crystal-2TG2600001_C427551.html

https://www.lcsc.com/product-detail/Temperature-Compensated-Crystal-Oscillators-TCXOs_Seiko-Epson-X1G004211000300_C3013793.html

https://www.lcsc.com/product-detail/Temperature-Compensated-Crystal-Oscillators-TCXOs_KDS-Daishinku-1XXD38400MLC_C253755.html

 

https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810221850_KDS-Daishinku-1XXD38400MLC_C253755.pdf

 

https://www.lcsc.com/product-detail/Temperature-Compensated-Crystal-Oscillators-TCXOs_KDS-Daishinku-1XXD38400MLC_C253755.html

 

https://www.lcsc.com/products/Temperature-Compensated-Crystal-Oscillators-TCXOs_11255.html?keyword=crystal

 

 

 

 

כתיבת תגובה