פיתוח מעגל אלקטרוני – סימולציה של מעגל אלקטרוני – שיעור 1

בשיעור זה נדגים את המבוא של של תייגנון מעגל אלקטרוני על ידי סימולציה של מעגל  בצורה מאוד פשוטה של מחלק מתח .

 

 

סימולציה של מעגל אלקטרוני מאוד חשבוה תכנון מעגל אלקטרוני כי היא מאפשרת לנו לקבל תמונות מצב מהירה מאוד וזולה על  מעגל .

כתיבת תגובה