פיתוח אב טיפוס – ספקטרומטר – עכירות של תמיסה

פיתוח אב טיפוס – ספקטרומטר , שימוש בחוק ביר למבר לניתוח תמיסה כימית  , ריכוז של חומר , עכירות של חומר  .

רובוטרוניקס מפתח פתרונות ייחודיים לניתוח של ספקטרומטר לאבי טיפוס , ופיתוח מוצרים ופתרונות ייעודיים .

 

כתיבת תגובה