עריכת מעגלים מודפסים – נתיב חזרת הזרם

עריכת מעגלים מודפסים -דיון מעניין  ,  נתיב חזרת הזרם Return Current Path – חזרת זרם בתכנון מעגל חשמלי

ב SIGNAL INTEGRITY

 

 

כתיבת תגובה