לימוד פיתון – ניתוח נתונים שיעור 3 : dataframe

לימוד פיתון – ניתוח נתונים : dataframe

שימוש בפאנדה ליצירת  מבנה נתונים .הצגת DATAFARE ,  שימוש ב HEAD TAIL , פונקציות MAX ,DESCRIBE

 

 

 

 

כתיבת תגובה