לימוד פייתון : רגרסיה ולמידת מכונה – שיעור 4 מספר משתנים

לימוד פייתון : רגרסיה ולמידת מכונה – שיעור 4 מספר משתנים

חזרה על Mean Squard Error , cost fuction – מציאת התאמנה הטובה ביותר של קו בצורה ליניארית

Gradient descent – מציאת התאמנה הטובה ביותר של קו של סידרת מספרים בפייתון

 

כתיבת תגובה