לימוד ארדואינו : תרגול 4 , קורס C506 הרצאה 6

לימוד ארדואינו : תרגול 4 , קורס C506 הרצאה 6

  1. הסבר בכמה מילים מה זה לולאה LOOP
  2. מתי כדאי להשתמש בלולאה
  3. בנה תוכנית בשפת C בסביבת ארדואינו שסופרת מ 0 עד 100 עלידי משתנה i , אם   i גדול מ 70 וקטן מ 80 תכתוב התוכנית שלב א , אם גדול ושווה ל 80 תכתוב שלב ב ,  יש להוסיף  Delay של 50  מילי שניה בין כל כתיבה למסך
  4.  בנה תוכנית בשפת C בסביבת ארדואינו – אשר מבצעת לולאה בתוך לולאה , הלולאה הראשונה סופרת מ 0 עד 5 עם משתנה J , לולאה הפנימית  סופרת מ 0 עד 5  ,הדפס את כל האיברם בצורה הבאה

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

5. בנה תוכנית בשפת C בסביבת ארדואינו – אשר מבצעת לולאה בתוך לולאה , הלולאה הראשונה סופרת מ 3 עד 65 עם משתנה J , לולאה הפנימית  סופרת מ 55 עד 99  , אם I==J כתוב ” I  שווה ל J ”

וכתוב את ערך J ואת ערך i

6. מה זה analogWrite ?

7. בנה תוכנת בשפת C הכותבת  analogWrite לד בצבע צהוב מ 0 עד 255 בקפיצות של 15 על ידי ללואת FOR עם משנתה i  אם ערך  שווה או גדול ל 249 התוכנית משהה DELAY של  470 מילי שניה , מה ערך המתח כאשר i שווה ל 255 , וכאשר ו שווה ל 0.

8 נתונה התכנית הבאה שכתב דניאל , לדניאל יש כמה טעויות

8.1 יש לתקן את התוכנית שתעבוד מה היו הטעויות

8.2 הסבר כל שורה מה עושה התוכנית

8.3 הוספת לתוכנית נגד משתנה שאת ערכו יקלוט המשנה  val

8.4 הוסף לתוכנית בתוך ה loop השהייה של 800 מילי שניות וכתוב את הערך למסך

 

 

כתיבת תגובה