בינה מלאכותית : אימון yolo8 וטיפים

בינה מלאכותית : אימון yolo8 וטיפים

נתייחס לעבודה שאנחנו עובדים  בוירטואלי דרך אנקודה נשלב בין CMD לבין NOTBOOK בכתיבת קוד פייטון

 

התקנו סביבה של YOLO8 בוירטואל

זיהוי אובייקט דוגמאות

yolo task=detect mode=predict model=yolov8n.pt source=D:/temp5/images/1.jpg

תוצאה תיהיה

 

מעל 60 אחוז

yolo task=detect mode=predict model=yolov8n.pt source=D:/temp5/images/1.jpg conf=0.6


הרצת קוד מקביל לפקודה ב CMD


 

הרצת על סרטון

(yolov8_env) C:\Users\dev66>yolo task=detect mode=predict model=yolov8m-pose.pt source=D:/temp5/mov_1.mp4

פלט ריצה

 


Yolo-pose

 


train

 

 

 

 


קובץ YMAL זה המקום – אשר שומרים את הקבצים

 

yolo task=detect mode=train model=yolov8n.pt data=\C:\Users\dev66\datasets5\setup.yaml epochs=10 imgsz=640

 

 

 

לאחר האימון נקבל מודל שבעזרתו ניתן לזהוות את האובייקט

>yolo task=detect mode=predict model=runs/detect/train25/weights/best.pt source=d:/temp3/1.jpg

 

 

כתיבת תגובה