לימוד פייתון – סדרות

לימוד פיתון – סדרות  שימוש בפאנדה להזזת עמודות , הוספה

 

כתיבת תגובה