You are currently viewing מעגל אלקטרוני \ פיתוח כרטיס אלקטרוני  – LOW POWER
משדר RF ערכת פיתוח

מעגל אלקטרוני \ פיתוח כרטיס אלקטרוני – LOW POWER

 

כתבה זאת הינה אחת מתוך סידרת כתבות העוסקות באומנות החדשה להיות LOW POWER בתיכנון מעגל כזה יש לקחת הרבה מאוד מרכיבים בחשבון  ע מנת לחסוך ולשמר כל גאול אנרגיה .

השפעת קבלים על מערכות באנרגיה נמוכה הינה מאמר מדהים המשווה בין קבלים שונים וזליגת זרם \ מתח מהקבל וכיצד זה משפיע.

בתיכנון מעגל אלקטורני בעל LOW POWER סוג הקבל יש השפעה מכרעת  . גם אם ניקח מיקרובקר במצב שינה אם הקבלים לא יקבלו התייחסות מירבית נהיהי בבעיה רצינית  .

 

כתיבת תגובה