You are currently viewing פיתוח מיקרובקר  ומשדר
מיקרובקר משדר

פיתוח מיקרובקר ומשדר

פיתוח מקרובקר  בתוכו משדר תוחום בתחו שתי אתגרים

  1. סילקון לאב רובוטרוניקס
    מיקרובקר משדר

    פיתוח נכון של מערכת ה RF  הכוללת התאמת  עקבות – התאמת התנגדיות תיאום אימפדנס .בניגוד למערכת פשוטה שבה אנחנו דורשים התאמת הספקים הרי ב RF התדר גורם ל מתח \ זרם להתשנות ואם נידרוש שיפול על האנטנה התנגדות קבוע 50 אום למשל – אנחנו צריכים לדאוג שלמרות השתדר והזרם ישתנה , האימפדס שתראה המערכת מול האנטנה תיהיה כזאת של 50 אום .על  מנת להבטיח שזה יקרה , נחבר בין יציאת המשדר לאנטנה רשת , תפקיד הרשת לדאוג שלמרות שיש שינוי בתדר האינפדנס ישאר  קבוע .

  2. יצור – ביצור אנחנו נידרש שהכל יההיתחת בקרת אינפדס קבועה , למשל שהקווים הדיפרנציאלים היו בעלי אורך שווה ואימדנס שווה ,

בסרטונים האם נעסוק בהיבטים השונים לרבות מספר סרטוני מבוא על תיאום אימדנס

 

 

כתיבת תגובה