סיליקון לאב – BG22 להיכנס לעניינים

רובוטרוניקס מפתחת על סילקון לאב

רשימת הרצאות עבור סיליקון לאב BG22    קישור :  לדף הרצאות ווידאו  ערכת פיתוח

Introduction to BG22 Training – Silicon Labs (silabs.com)

https://www.mouser.com/pdfDocs/ug415-sltb010a-user-guide.pdf

https://www.mouser.com/pdfDocs/ug415-sltb010a-user-guide.pdf

 

כתיבת תגובה