רובוטורניקס www.robotronix.co.il

רובוטרוניקס מתחמחה בפיתוח אלקטרוקניה ומיקרומחשבים , פיתוח אב טיפוס מברמת הרעיון לפס יצור

כתיבת תגובה