CunBus s60 קאן באס

CunBus s60 קאןבטס (קאן באס) כרטיס אלקטרוני מתאם למיקרומעבד  אשר מאפשר להעברי מידע בסביבה רועשת ומחרחקים של עשרות מטרים .   עמיד נגד רעשים עבור סביבה רועשת להעברת מידע

מק"ט: s60 קטגוריה:

45.00

תיאור

CunBus s60 קאןבטס

CunBus s60 כרטיס אלקטרוני , מתאם למיקרומעבד  אשר מאפשר להעברי מידע בסביבה רועשת ומחרחקים של עשרות מטרים .   עמיד נגד רעשים עבור סביבה רועשת להעברת מידע

מה זה קאן באס ?
קאן באס הינו , פרוטקול תקשרות אשר מאפשר לרכיבים אלקטטרונים להעביר מידע אחד לשני .
הקאן באס מחבר את כל הרכיבים על ידי שני חוטים , אליהם מחוברים כל הרכבים . שני החוטים האלה נקראים CANL ו CANH והם למעשה ה BUS
Controller Area Network, או BUS  ה- CAN, הוא פרוטוקול תקשורת יעיל מאוד בזכות יכולותיו המהירות הגבוהות, אמינותו לטווח הרחוק וחסינות הרעשים. מסיבות אלה, תקשורת CAN הפכה לסטנדרט בטכנולוגיות רכב ובסביבות רעש גבוהות. התקנים באוטובוס CAN נקראים צמתים. כל הצמתים באוטובוס ה- CAN מחוברים במקביל, כלומר כל צומת מחובר לכל שאר הצמתים ברשת. באוטובוס CAN יחיד יכול להיות עד 115 צמתים בו זמנית, תלוי בקצב העברת ההודעות, אך לרוב היישומים מומלץ שיהיו עד 32 מכשירים. מומלץ גם להשאיר את האורך בין הצומת הראשון לאחרון במרחק של פחות מ- 40 מטר זה מזה.