חיישן לחות אדמה

חיישן לחות אמדה קיבולי

30.00

תיאור

חיישן לחות אמדה קיבולי