סימולציה של מעגלים אלקטרוניים, אפשר בקלות לבצע עלי תוכנות מבוססות SPICE

נכון זה לא 100% אבל למצבים אידאלים זה דומה מאוד.

אפשר תוך 10  דקות לסרטט מעגל בעל  מספר רכיבים אקטיביים ופאסיביים ולהתחיל מיד לבצע את סימולציה של מעגלים אלקטרוניים

TINA TI הינה חינמית עבור משתמשי TI וניתן למצוא רכיבים אנלוגיים של TI.COM

כאשר מפתחים אב טיפוס של מעגל אנלוגי , ודיגטאלי קל מאוד להפעיל תוכנה זאת  עבור

סימולציה מעגל אלקטרוני