רובוטרוניקס :  קישורים ללימוד סולידוורקס לפי נושאים 

שיעור 1 : לימוד סולידוורקס

https://www.youtube.com/watch?v=XWsPXz4aSYQ

שיעור 3 : לימוד סולידוורקס

https://www.youtube.com/watch?v=3Ro15zJxYes&feature=youtu.be